RSS

Giới thiệu

Bạn đã từng sử dụng tốc ký hay chỉ là viết tắt khi muốn viết thật nhanh để chép kịp bài giáo sư giảng trên giảng đường, để ghi lại lời một diễn giả hay chỉ đơn giản là để tiết kiệm thời gian.

Làm việc với máy tính, Bạn cũng đã sử dụng chức năng gõ tắt của các phần mềm gõ tiếng Việt để tăng tốc độ gõ của mình. Vậy các quy ước của bạn đã đầy đủ và bạn có gặp khó khăn khi nhớ các quy ước của mình?

Trang web này sẽ chia sẻ với các bạn về một quy ước gõ nhanh trên máy tính dễ nhớ dễ thực tập.

Nội dung trang web như sau:

  • Mục Haiha – Tốc ký: Hướng dẫn các bạn phương pháp HaiHa – Tốc ký giúp bạn tiết kiệm đến 25% số phím gõ ở mọi loại văn bản;
  • Mục Phần mềm Tốc ký: Nơi hướng dẫn sử dụng phần mềm và cập nhật phiên bản mới nhất
  • Mục Tôi yêu Việt Nam: Các bài viết về đất nước con người Việt Nam;
  • Mục Các bài viết khác: Các bài viết khác như thống kê nhận xét về các kiểu gõ…
  • Mục Bài viết cũ: Lưu trữ các bài viết cũ trước khi phần mềm Tốc ký ra đời.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>